Butas: isang dagli

(C) Patrick John Danque 2015

Butas

Labas na labas ang pusod niyang nakausli sa kanyang pagtatable sa isang bar ng isang production house sa isang kalyeng di niya masambit ang pangalan. Ibinibilad niya ito sa mga ilaw ng bar, sa mga titig ng mga kalalakihang busog na busog ang mga mata sa dami ng mga mapuputing hitang ng mga babaeng kumekendeng ang kalayaan at hubad ang karangyaan.

Ang kustomer niya ngayong gabi – bilog ang tiyan, may konting kaputian at nakapolo. Sa kaliwang kamay nito, inuuyayi ang isang malamig na bote ng alak. Sa kanan, nakakapit sa binti niya na sa bawat laklak nito ay unti-unting gumagapang paitaas. Naramdaman niya ang kamay nitong parang balat ng ahas. May pangiti-ngiti pa ‘tong nalalaman, sungki naman ang mga ngipin.

Sinalubong niya ng kanyang kamay na binalutan ng lotion ang kalikutan ng kamay ng kanyang kustomer. Pinilit niyang ngumiti na lamang. May pawis na nagbubutil-butil sa leeg ng kanyang kustomer.

Maya-maya pa’y dumukot ang kustomer niya sa kaniyang bulsa ng sigarilyo’t lighter at tinigan niya lamang ang paglapat ng mga labi nito sa puwit sa sigarilyo bago ito ibinuga sa mukha niya. Kailanman ay di niya gusto ang amoy ng sigarilyo kahit na gabi-gabi niya itong nalalanghap sa mga kasama niya. Pinigilan niyang sandali ang kanyang paghinga at ngumiti. May bumubukol sa pantalon ng lalaki.

Inakbayan siya nito. Nakadikit na ang kanyang kaliwang suso sa braso ng kustomer. Pinilit niyang ngumiti nang ngumiti habang sinusubukang hilahin ang damit niya pababa para matakpan ang kanyang pusod na nakausli pati na din ang bumubukol sa kanyang mini-skirt.

 

Ang litrato ay mula sa Porno (2013) ni Adolf Alix Jr.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s